จัดเลี้ยงนักกีฬา ถือเป็น การมอบรางวัล และเงินรางวัล อย่างสมเกียรติ เพราะนี่ถือเ ป็นครั้งแรก ที่เราทำได้

จัดเลี้ยงนักกีฬา สมาคม กีฬาแฮนด์บอล แห่งประเทศไทย ได้นำทัพ นักกีฬา แฮนด์บอล ทีมชาติไทย คว้าเหรียญเงิน จากกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ผ่านมา จัดงานเลี้ยง และมอบเงิน รางวัล ให้แก่นักกีฬา อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ที่โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ เขต รองเมือง กรุงเทพ ฯ นายสมบัติ คุรุพันธ์ นายก สมาคม กีฬาแฮนด์บอล แห่งประเทศไทย ได้เป็นแม่งาน จัดเลี้ยง ขอบคุณ สร้างความมั่นใจ และแสดงความยินดี กับนักกีฬาแฮนด์บอล ทีมชาติไทย

ที่ได้รับ ชัยชนะคว้า เหรียญเงิน จากกีฬา ซีเกมส์ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มาเมื่อปลายปี ที่ผ่านมาได้ และได้มอบ โล่รางวัล ให้แก่ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะนักกีฬา ดังต่อไปนี้ นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้จัดการทีม,

นายสุระคม กรรณรงค์ ผู้ฝึกสอน, นายสานิตย์ เอี่ยมผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน, นายปานศิริ ใจดี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ขณะที่นักกีฬา ประกอบด้วย นายโอเพ่น กรรณรงค์, นายชัยณรงค์ ศรีซ่ง, นายบุลากร คงคา, นายกฤติพงศ์ รักษาวงศ์,

นายโชคชัย ใสตะภาพ, นายพรรษกร ศรีน้ำคำ, นายชัยวัฒน์ สินสุวรรณ, นายณัฐดนัย รักษาวงศ์, นายสุรศักดิ์ แหวนวิเศษ, นายภูวนารถ ศรีไชย นายสมบัติ คุรุพันธ์ โดยนายก สมาคมกีฬา แฮนด์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า

ตนขอขอบคุณ หน่วยงานทั้งหมด ทั้งผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องในการ ฝึกสอน นักกีฬา และตัวนักกีฬาเอง ที่ทุกคน ให้ความร่วมมือ ทุ่มเทและเสียเวลา เสียสละ ทั้งแรงกาย และแรงใจ ที่ทำให้ชื่อเสียง ของประเทศ ได้กลับมา อีกครั้ง ดูบอลสด

จัดเลี้ยงนักกีฬา

ทั้งหมดนี้ จึงสมควร ได้รับการขอบคุณ และบันทึกไว้ เป็นเกียรติประวัติ สำหรับทุกท่าน

แฮนด์บอล สำหรับ สมาคม กีฬาแฮนด์บอล แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมา อย่างยาวนาน ได้ดำเนิน การส่งเสริม พัฒนากีฬานี้ จนเป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย มีการจัด การแข่งขัน ในทั้งระดับ ประเทศ ระดับอาเซียน สู่โอลิมปิก

มีมาตรฐานสูง ขึ้นตามลำดับ วันและเวลา ปัจจุบัน ในประเทศไทย เป็นผู้นำกีฬา แฮนด์บอล ในภูมิภาค เอเชีย พร้อมทั้งยัง เป็นเจ้าภาพ ในการจัดแข่งขัน ระดับนานาชาติ ประจำทุกปี อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในการคว้าชัย ครั้งนี้

สมาคมยัง ต้องการจัด ตั้งศูนย์ฝึก กีฬาแฮนด์บอล ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้เกิด กระบวนการ พัฒนา กีฬาชนิดนี้ อย่างแพร่หลาย สำหรับฝึก กีฬาแฮนด์บอล ระดับชาติ แบ่งออกเป็น 9 แห่งได้แก่ 1.ม.การกีฬาแห่งชาติ

วิทยาเขตกรุงเทพฯ 2.ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ 3.ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 4.ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 5.รร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 6.รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 7.รร.กีฬาจังหวัด

ขอนแก่น 8.รร.กีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ9. รร.วัดราชโอรส กรุงเทพฯ และนายกได้ปิดท้าย ว่าผู้ใด ที่มีความสนใจ ในกีฬาชนิดนี้ และอยากแจ้งเกิด สามารถเข้ามาฝึกฝน และเป็นตัวแทน ได้ตามที่ต่าง ๆ ที่ตนได้กล่าวไว้