Girls Doubles 19 & Under Semifinal Match – Diana Culetu & Emily Wang vs Liyu Zeng & Vicky Tan